Vložit inzerát


Mám svůj obchod :   Nepovinná dobrovolná registrace


Hlavní menuRealityOstatní reality k prodejiPRODEJ AREÁLU ZAHRADNICTVÍ NA ULICI HORNÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

PRODEJ AREÁLU ZAHRADNICTVÍ NA ULICI HORNÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ Prodám bazar Všechny lokality

1. Nemovitosti nabízené k prodeji
č.p. 330 (objekt bydlení) s p.č. 2037 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 429 m2, pozemek p.č. 2036/14 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 221 m2, pozemek p.č. 2038/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 151 m2, část pozemku 2036/12 (orná půda) o výměře 2942 m2 (dle GP p.č. 2036/17 o výměře 2942 m2) a část p.č. 2036/12 (orná půda) o výměře 8 m2 (dle GP p.č. 2036/18 o výměře 8 m2) včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na Moravě. Část pozemku p.č.2036/12 je zatížena věcným břemenem chůze a jízdy ve prospěch vlastníků pozemků p.č.2036/9 a p.č.2036/10 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to v rozsahu dle situačního plánku. Soubor nemovitostí je nabízen za minimální kupní cenu ve výši 5 000 000,-Kč.

2. Možnosti seznámení s prodávanými nemovitostmi
Zájemci o koupi nabízených nemovitostí uvedených výše se mohou s nabízenými nemovitostmi seznámit po předchozí telefonické dohodě na místě samém (kontaktní osoba: Ing. Radek Fila, tel.723 190 997 ).

3. Forma a termín prodeje
Prodej nabízených nemovitostí jako celku bude proveden veřejným výběrovým řízením „na určení pořadí“ z řad zájemců o koupi.
Zájemci o koupi nemovitostí, kteří se zúčastní výběrového řízení, podávají v průběhu výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení končí podáním nejvyšší nabídky.
O průběhu výběrového řízení bude sepsán protokol s uvedením pořadí zájemců dle výše jejich nabídek, který bude následně předložen Zastupitelstvu města Nového Města na Moravě.
V případě neuzavření kupní smlouvy se zájemcem prvním v pořadí tj. v případě, že schválený zájemce neuzavře kupní smlouvu v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy nebo písemného návrhu kupní smlouvy nebo dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z důvodu nezaplacení kupní ceny, se složená jistina nevrací. Potom v takovémto případě nastupují na jeho místo další zájemci v sestupném pořadí uvedení v protokolu z výběrového řízení.
Veřejné výběrové řízení „na určení pořadí“ (dále jen výběrové řízení) se bude konat v č.p.97 (naproti MÚ- bývalé IC) v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám., 592 31 Nové Město na Moravě dne 4.6.2014 v 15:45 hod.

Podmínky záměru prodeje nemovitosti budou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě po dobu min.15 dnů a rovněž budou inzerovány v Novoměstsku a na internetových stránkách města.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří složí - převedou na depozitní účet města Nového Města na Moravě vedeného u KB a.s. č.ú.: 6015-1224751/0100 pod variabilním symbolem : 3111330 popř. hotově na pokladně Městského úřadu Nové Město na Moravě, nejpozději 4.6.2014 do 11 hodin jistinu ve výši 20 000,-Kč. Současně před výběrovým řízením předloží kopii platebního příkazu, nebo pokladní doklad a své kontaktní údaje (email, tel. číslo) za účelem případného vrácení složené jistiny. Účastníkům, kteří nebudou ve výběrovém řízení úspěšní, se složená jistina do 30ti dnů ode dne konání výběrového řízení vrací. Složená jistina se u vítězného zájemce započítává do kupní ceny.

4. Ostatní informace
Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s jeho účastí ve výběrovém řízení.
Kupní cena bude, na základě kupní smlouvy na příslušné nemovitosti, kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě do 90 ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupující podá u příslušného finančního úřadu přiznání k dani z nabytí nemovitostí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí z nemovitých věcí a vyměřenou daň zaplatí.
Schválení prodeje vítěznému zájemci podléhá dle příslušných ustanovení zák.č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí Zastupitelstva města Nového Města na Moravě. O výsledku výběrového řízení na určení pořadí bude vítězný uchazeč informován písemně.
Předmětný soubor nemovitostí je t.č. pronajat na dobu určitou do 31.12.2015, a to fyzické osobě.
Doplňující informace o případných závazcích, nájemním vztahu apod. budou podány na MěÚ Nové Město na Moravě, odboru investic a správy majetku města Nového Města na Moravě tel.723 190 997 ( Ing. R. Fila ).

Zadavatel k inzerátu nepřiložil fotografie.


 

 

Sdílet tento inzerát na facebooku:

Sdílet tento inzerát na twitteru:

 


Jméno:Město Nové Město na Moravě
Telefon:

723190997

Lokalita:Všechny lokality
Cena:5 000 000 Kč
Webové stránky:Pouze pro registrovaný obchod
Facebook:www.facebook/obchod/skupina

Topovat Editovat Smazat
Všechny inzeráty zadavatele
Poslat emailem sobě a nebo příteli
Označit špatný inzerát
Označit chybnou kategorii inzerátu
Vytisknout inzerát


Kontaktujte inzerenta
      

    PrimabazarPRIMA play   •   sbazar inzeráty   •   bazoš automobily   •   Najducokoliv